Рішення сесій

                                

                                                          

 

КУКОБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять  третя сесія   сьомого  скликання  )

 

РІШЕННЯ

 

26.12.2017                                                                                     

 

Про затвердження ставок земельного податку

 по Кукобівській  сільській раді на 2018 рік

     Керуючись ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним Кодексом України та  згідно ст.270-289 Податкового  Кодексу України з усіма змінами та доповненнями на 2018 рік, враховуючи необхідність впорядкування місцевих податків та зборів на території сільської ради та контролю за повною сплатою земельного податку, рішення  постійної  комісії з регіональної і економічної політики, бюджету, фінансів, цін та приватизації, по охороні здоров′я, соціального забезпечення, народної освіти, торгівлі, культури, молоді, спорту та духовності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити  Положення про справляння плати податку за землю у 2018 році по Кукобівській сільській раді.

2.Прийняти та затвердити  рішення про ставки земельного податку по Кукобівській сільській на 2018 рік  згідно п.5  Положення про справляння плати за землю у 2018 році по Кукобівській сільській раді.

3.Надати пільги щодо оподаткування платою за землю юридичним  та фізичним особам згідно п.7  цього Положення.

4.Офіційно оприлюднити рішення «Про затвердження  ставок земельного податку по Кукобівській  сільській раді  на 2018 рік» у встановленому законодавством порядку на дошках оголошень  і на офіційному сайті Кукобівської  сільської ради  , для ознайомлення з цим рішенням платників податку.

5.Керуючись Законом України від 20.12.2016 року №1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», справляння плати податку за землю, згідно затвердженого Положення, вступає в дію з 01.01.2018  року.

6.Скасувати рішення п»ятнадцятої сесії сьомого скликання від 27.04.2017 року  «Про затвердження ставок земельного податку по Кукобівській  сільській раді на 2017 рік».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії сільської ради з питань регіональної і економічної політики, бюджету, фінансів, цін та приватизації, по охороні здоров′я, соціального забезпечення, народної освіти, торгівлі, культури, молоді, спорту та духовності.

 

Сільський голова                                        А.О.Якуба

 

        Додаток до рішення Кукобівської сільської ради

     від 26.12.2017 року (23сесія)

 

«Положення про справляння плати за землю по Кукобівській сільській раді у 2018 році»

1. Загальні положення.

Плата   за землю  -  обов»язковий  платіж  у  складі  податку  на  майно, що  справляється  у  формі  земельного  податку та  орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  та  комунальної  власності.

2. Платники земельного податку.

2.1.Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

3. Об'єкти  оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами  оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

                                         5. Ставки земельного податку.

5.1. Згідно   ст..274.1 Податкового   кодексу  України, ставка  податку   за  земельні  ділянки, нормативно  грошову  оцінку яких  проведено, незалежно  від  місця   знаходження, встановлюється   у  розмірі   не  більше 3 відсотків від  їх   нормативної  грошової  оцінки,, а  для  сільськогосподарських  угідь  -  не  менше   0,3   відсотка   та  не  більше  1 відсотка  від  їх   нормативної  грошової  оцінки.

5.2. Ставка земельного податку у  межах   населених  пунктів  Кукобівської   сільської  ради   вираховуються   згідно  таблиці  № 1.

  

5.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки  розташовані за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  встановлюється: для ведення особистого селянського господарства -0,5% від середньої нормативної грошової оцінки  одиниці   площі ріллі по області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( паї) – 1,5 % від середньої нормативної грошової оцінки одиниці  площі  ріллі по області.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється тільки  для  жителів  сільської  ради  на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в селі) - не більш 0,25 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш 0,12 гектара.

6.3. Дана  пільга  на  території  сільської  ради  надається   тільки  жителям  сільської  ради.

 

          7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ Кукобівська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги  щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Звільняються від сплати земельного податку юридичні та/або фізичні особи, а саме:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

- дошкільні та загальноосвітні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

 - релігійні організації України, статут (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

- фізичні особи, згідно підпунктів 6.1.1.- 6.1.5. пункту 6.1. даного Положення;

7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю.

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

                     9. Строк сплати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

                       10. Орендна плата

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем  на  основі  процентної   ставки.

10.5.  Розмір  орендної  плати  за  земельні   ділянки, розташовані   за  межами   населених   пунктів, нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено, встановлюється  у  відсотках  від  нормативної  грошової  оцінки   одиниці  площі  ріллі  по  області   відповідно  до   таблиці  № 2.

10.6. Розмір  орендної  плати  за  земельні   ділянки, розташовані   в межами   населених   пунктів, нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено, встановлюється  у  відсотках  від  нормативної  грошової  земельної  ділянки  відповідного  цільового  призначення   відповідно  до   таблиці  № 2.

 

10.7. Розмір орендної плати не може бути меншою від ставки земельного податку затвердженим даним положення по цільових видах використання.

10.8. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

10.9. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 розділу ХІІ ПКУ.

  Секретар сільської ради                                               Н.А.Силка

 

Таблиця  № 1

Назва  територіальної  громади

Кукобівка

Лютівка

Долина

Коломак

Кузьменки

Дмитренки

№№

пп

угіддя

ставка земельного податку,%

ставка земельного податку,%

ставка земельного податку,%

ставка земельного податку,%

ставка земельного податку,%

ставка земельного податку,%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сільськогосподарські

угіддя  в т.ч.

 

 

 

 

 

 

1.1

рілля

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2

багаторічні  насадження

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.3

сіножаті

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.4

пасовища

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Землі  житлової  забудови

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

3

Землі   громадського  призначення в т. ч.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4

Землі автотранспорту

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5

Землі рекреаційного  призначення

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6

Землі  транспорту  і  зв»язку

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7

Землі комерційного  призначення

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8

Землі  промисловості

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

9

Землі технічної інфраструктури

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

10

Землі  під  господарськими  дворами

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

11

Землі  під  індивідуальними  гаражами

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12

Землі  під об»єктами  торгівлі

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Таблиця  № 2

Назва  територіальної  громади

Кукобівка

Лютівка

Долина

Коломак

Кузьменки

Дмитренки

№№

пп

угіддя

Орендна  плата %

Орендна  плата %

 

Орендна  плата %

Орендна  плата %

Орендна  плата %

Орендна  плата %

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах  населеного  пункту

за межах  населеного  пункту

В межах  населеного  пункту

За  межах  населеного  пункту

В межах  населеного  пункту

за межах  населеного  пункту

В межах  населеного  пункту

за межах  населеного  пункту

В межах  населеного  пункту

за межах  населеного  пункту

В межах  населеного  пункту

за межах  населеного  пункту

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сільськогосподарські

угіддя  в т.ч.

 

 

 

 

 

 

1.1

рілля

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.2

багаторічні  насадження

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.3

сіножаті

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1.4

пасовища

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Надані  на  праві  постійного  користування

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Землі   громадського  призначення в т. ч.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4

Землі автотранспорту

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5

Землі рекреаційного  призначення

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6

Землі  транспорту  і  зв»язку

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7

Землі комерційного  призначення

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8

Землі  промисловості

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

9

Землі технічної інфраструктури

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

10

Землі  під  господарськими  дворами

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

11

Землі  під  індивідуальними  гаражами

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

12

Землі  об»єктів  енергетики

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

13

Землі  водного  фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

14

Землі  залізничного  транспорту

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15

Землі  під  об»єктами  торгівлі

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

                                                                                       

                                                                                                       Додаток

                                                                                        до рішення Кукобівської сільської ради

від 26.12.2017 року ( 23 сесія)                                                                                                  

Про  затвердження ставок

земельного податку та розміру

орендної плати за земельні

ділянки на 2018 рік

 

 

    Заслухавши  інформацію  землевпорядника  сільської ради Ханко М.В. згідно технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сіл Кукобівка, Долина, Лютівка, Коломак, Дмитренки, Кузьменки, виготовленою Полтавським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою, керуючись статтями: 269, 271, 272, 274.1, 276, 276.4, 288, 288.5, 288.5.1, 288.5.2, 289 розділу ХІІІ Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755- УІ, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України „Про проведення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” підпунктом 35 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  вирішила:

 

 1. Затвердити ставки земельного податку в с.Кукобівка.

          на землі сільськогосподарського призначення:

рілля:  18199,38 х 0,5% = 90,99 грн. за 1 га 

багаторічні насадження- 8496,26 х 0,5% = 42,48 грн. за 1 га

пасовища – 5210,95 х 0,5 % = 26,05 грн. за 1 га

          на забудовані землі 75,91 х 1% х 3% х 10000 = 406,73 грн. за 1 га

    

 1. Затвердити ставки земельного податку в с. Долина

          на землі сільськогосподарського призначення:

     рілля – 20399,47 х 0,5%  = 101,99 грн. за 1 га

     багаторічні насадження – 14889,60 х 0,5% = 74,50 грн. за 1 га

     сіножаті – 7703,20 х 0,5% = 38,50 грн. за 1 га.

     2.2 на забудовані землі 75,06 х 1% х3% х 10000 = 402,19 грн. за 1 га   

 

 1. Затвердити ставки земельного податку в с.Лютівка

3.1 на землі сільськогосподарського призначення:

рілля –  11168,84 х 0,5% = 55,84 грн. за 1 га

багаторічні насадження – 2707,20х 0,5% = 13,55 грн. за 1 га

сіножаті - 2149,73 х 0,5% = 10,75 грн. за 1 га

3.2 на  забудовані землі 66,95 х 1% х 3% х 10000 = 358,73 грн. за 1 га

4. Затвердити ставки земельного податку в с.Коломак

4.1 на землі сільськогосподарського призначення:

 рілля – 8488,78 х 0,5% = 42,45 грн. за 1га

багаторічні насадження – 2707,2 х 0,5% = 13,55 грн. за 1га   

сіножаті – 3634,05 х 0,5% = 18,20 грн. за 1 га

4.2 на забудовані землі 71,08 х 1% х 3% х 10000 = 380,87 грн. за 1га   

5. Затвердити ставки земельного податку в с.Дмитренки

5.1 на землі сільськогосподарського призначення:

рілля – 11988,34 х 0,5% = 59,95 грн. за 1 га

багаторічні насадження 15566,4 х 0,5% = 77,85 грн. за 1 га

сіножаті – 6449,18 х 0,5% = 32,25 грн. за 1 га

5.2. на забудовані землі 33,35 х 1% х 3% х 10000 = 178,69 грн. за 1 га

6. Затвердити ставки земельного податку в с.Кузьменки

6.1. на землі сільськогосподарського призначення :

рілля – 20682,81 х 0,5% = 103,40 грн. за 1га

багаторічні насадження 14889,6 х 0,5% = 74,50 грн. за 1 га

сіножаті 8778,05 х 0,5% = 43,90 грн. за 1 га

6.2. на забудовані землі 30,84 х 1% х3% х 10000 = 165,25 грн. за 1 га

 

7. Затвердити розмір орендної плати у відсотках від їх грошової оцінки:

-    для земель промисловості – 3%

    -    для земель транспорту та зв”язку – 3%

 • для земель транспорту (наданих для здійснення господарської діяльності, в склад якої включені пасажирські перевезення) – 3%
 • для земель, наданих для розміщення та експлуатації об”єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об”єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі) – 3%
 • для земель громадської та житлової забудови – 3%
 • для земель громадської та житлової забудови, що використовується у комерційних цілях – 3%, в тому числі за земельні ділянки під банківськими установами – 10%
 • за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами – 3%
 • для земель сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 1%
 • для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб”єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 6%
 • під малими архітектурними формами – 12%

8. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати зазначених у п.7 даного рішення у разі визначення орендаря на конкурентних засадах (проведення аукціону).

 

 Сільський голова                                          А.О.Якуба

 

                            

 Додаток до рішення Кукобівської сільської ради

від 26.12.2017 року ( 23 сесія)        

                                                                                                       

 Про  затвердження розміру

орендної плати за земельні

ділянки на 2018 рік

    Заслухавши  інформацію  землевпорядника  сільської ради Ханко М.В.  та  на підставі  підпункта 35 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  вирішила:

 

1.Затвердити   розмір  орендної  плати   для  юридичних  осіб

на землі сільськогосподарського призначення, що  знаходяться  за  межами  населених  пунктів  та  нормативну  грошову  оцінку  яких не  проведено  у  %   відношенні   від     нормативної  грошової   оцінки   одиниці   площі   ріллі   по  області:

- рілля:    6 %   - 2055,25 грн. за 1 га 

- сінокоси :  6 % -  428,0 грн.  за  1 га

- пасовища –господарська  двори  -  4 %  - 2726,90 грн. За  1 га

- лісополоси   -  100 грн.  за  1 га

 

 

Сільський  голова                                 А.О.Якуба

 

 

                          

 

 

 

 

 

   

Логін: *

Пароль: *